Villiruusu – työtä ympäristön hyväksi sosialidemokratian kautta

Villiruusu – työtä ympäristön hyväksi sosialidemokratian kautta

Posted on 30.12.2014

Aktiiviset ympäristöpolitiikasta ja -kysymyksistä kiinnostuneet yhteiskunta-aktiivit perustiva vuonna 1990 Villiruusu – sosialidemokraattinen ympäristöliitto ry:n (Vildrosen – socialdemokratiska miljöförbundet rf).
Mikäli olet kiinnostunut vaikuttamaan Suomessa harjoitettavaan ympäristöpolitikkaan, tule mukaan toimintaan!
Elämme yhteiskunnallisessa järjestelmässä, jossa puolueet käyttävät merkittävää valtaa. Villiruusulaiset ovat niitä, jotka haluavat lobata ympäristökysymyksiä nimenomaan SDP:n sisällä sekä kunnan että valtakunnan tasolla, ja tätä kautta vaikuttaa mielestään todella tärkeisiin asioihin.
Liity Villiruusun ympäristöpolitiikan tiedotuslistalle, ja lähetä viesti osoitteeseen jarkkorahkonen33 (at) gmail.com. Mikäli haluat, että sähköpostiosoitteesi poistetaan kyseiseltä listalta, välitä tästä tieto edellämainittuun osoitteeseen.
Yhteystiedot
Sähköposti:
jarkkorahkonen33 (at) gmail.com
Toimisto:
Jarkko Rahkonen, puh. 358400 815719

Tiedote: Demarit vaativat itsenäistä ja vahvaa ympäristöministeriötä

Mediatiedote

Demarit vaativat itsenäistä ja vahvaa ympäristöministeriötä

Sosialidemokraatit tyrmäävät maa- ja metsätalousministeri Sirkka Liisa-Anttilan ehdotuksen ympäristöministeriön yhdistämisestä maa- ja metsätalousministeriöön. Tämä maa ja sen luonto ansaitsee vahvan toimijan ja puolestapuhujan. Sitä ei maa- ja metsätalousministeriöön sulautettu ympäristöministeriö voisi olla. Yhdistämisen sijaan ympäristöministeriötä ja muutakin ympäristöhallintoa tulee vahvistaa ja näiden toiminnan resurssit turvata.

Lauantaina 5.6. vietetään maailmanlaajuista Ympäristöpäivää. Muistuttaakseen myös ministeri Anttilaa ja koko valtioneuvosto tästä, sosialidemokraatit nostavat ympäristön hyvinvoinnin ja sen turvaamisen keskeiseksi teemaksi eduskunnan kyselytunnilla torstaina 3.6. – Ympäristöpäivän aaton aattona.

Lisätietoja:

Miapetra Kumpula-Natri
sd-eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
puh. 050 511 3004

Susanna Huovinen
Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja
puh. 050 511 3125

Juha Beurling
Sos. dem. ympäristöliitto
Villiruusu ry:n puheenjohtaja
040 534 59 45

Tiedote: Energiasäästölamput pettäneet kuluttajat

Villiruusu tiedottaa 23.2.2010:

Energiasäästölamput pettäneet kuluttajat

Energiansäästö on meidän suomalaisten ja koko ihmiskunnan keskeinen haaste. Yhtenä konkreettisena tapana toimia tämän haasteen mukaisesti on kuluttajille jo pitkään markkinoitu energiansäästölamppuihin siirtymistä. Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen on kuitenkin tuonut osuvasti esille, että kuluttajia on johdettu osittain harhaan sillä lamput eivät useinkaan kestä luvattua aikaa, syttyvät hitaasti eikä valon määrä vastaa aina odotuksia.

Näiden lisäksi yksi suurimmista ongelmista on se, ettei energiansäästölampuille tarkoitettuja kierrätyspisteitä ole tarpeeksi. Lamppujen sisältämä elohopea joutuukin liian usein tavallisen jätteen mukana kaatopaikalle. Sosialidemokraattinen ympäristöliitto Villiruusu peräänkuuluttaa energiansäästötalkoiden nimissä tuottajien ja maahantuojien vastuuta korjata asia mahdollisimman pian ennen kuin kuluttajien luottamus energiansäästölamppuja kohtaan saa entistä pahemman kolauksen.

Tämä tiedote on osa Villiruusu – Sosialidemokraattinen Ympäristöliitto ry:n tiedotusta. Tiedot perustuvat muun muassa ympäristöhallinnon tai keskeisten ympäristöjärjestöjen antamiin tietoihin. Näitä tietoja saa ja on suotavaa välittää eteenpäin kaikille asioista mahdollisesti kiinnostuneille. Lisätietoja tiedotteista antaa Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling (juha.beurling@gmail.com / 040 534 59 45), mikäli tiedotteessa ei toisin mainita. Jos haluat poistua tiedotelistalta, ilmoitathan siitä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tiedotteet löytyvät myös pienellä viiveellä Villiruusun nettisivuilta osoitteesta https://villiruusu.wordpress.com

Tiedote: Perusteet Sipoonkorven kansallispuistolle vankemmat kuin koskaan

Villiruusu tiedottaa
18.2.2010

VILLIRUUSU: Perusteet Sipoonkorven kansallispuistolle vankemmat kuin koskaan

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyssä ja tänään Ympäristöministeriölle luovutetussa selvityksessä Metsähallitus katsoo, että Sipoonkorven alueesta on tarkoituksenmukaista perustaa kansallispuisto. Mereltä mantereelle ulottuva Sipoonkorpi muodostaisi tärkeän lisän kansallispuistoverkostoon. Kansallispuiston asema tarjoaisi myös hyvät mahdollisuudet kehittää jo nyt suositun alueen retkeilypalveluita.
Selvityksessään Metsähallitus on tarkastellut neljää vaihtoehtoa alueen luontoarvojen suojeluun ja virkistyspalvelujen kehittämiseen. Ykkösvaihtoehtona Metsähallitus esittää kansallispuiston perustamista valtion ja kuntien nykyisistä suojelualueista merelle saakka.
Villiruusun hallituksen puheenjohtaja Juha Beurling kuitenkin toivoo, että kansallispuisto toteutettaisiin nyt esitettyä laajinta vaihtoehtoakin laajempana, jotta luontoarvot voitaisiin alueella turvata myös tulevaisuudessa. Ainakin Hältingträsketin alueella Landbon itäpuolella on poikkeuksellisen merkittävät virkistysarvot. Siellä on muun muassa retkeilijöiden suosima harvinaisen luonnontilainen rakentamaton metsälampi ja jylhiä kallioalueita. Myös muut ympäristöjärjestöt ovat yhtyneet tänään annetussa kannanotossaan tähän näkemykseen, Beurling muistuttaa.
Mikäli kansallispuisto päätettäisiin perustaa, Metsähallitus esittää, että alkuvaiheessa kansallispuisto muodostuisi valtion alueista, joita on noin 1 800 hehtaaria. Tätä seuraisivat neuvottelut Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa keskeisten maakuntakaavassa esitettyjen suojelu-, ulkoilu- ja ympäristö- sekä virkistysalueiden liittämisestä kansallispuistoon niin, että alueet jäisivät kuntien tai yhdistyksen omistukseen. Yksityismaiden mahdollisia tulevia suojelutoimia toteutetaan ainoastaan maanomistajien aloitteesta tai vapaaehtoisuuteen pohjautuvilla menettelyillä.

Metsähallitus tuo esille, että Sipoonkorven luontoarvot ovat monipuoliset ja merkittävät: alueella on matalia merenlahtia, rannikon reheviä lehtoja, kallioluontoa, hoidettuja perinneympäristöjä ja savikkoalueen virtavesiä. Sipoonkorven lajistosta on tavattu noin 150 uhanalaista tai silmällä pidettävää lajiaSuomi on saanut Itävallan ja Ruotsin kanssa Climate Action Networkin (CAN) Päivän fossiili -palkinnon Kööpenhaminan kokouksen ensimmäisenä päivänä. Fossiilipalkinnot myönnetään vastuuttomimpia ilmastonäkemyksiä esittäneille maille.

Lisätiedot:
Juha Beurling
gsm 040 5345 945

Tämä tiedote on osa Villiruusu – Sosialidemokraattinen Ympäristöliitto ry:n tietokampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on pitää tiedotuslistan jäsenet ajan tasalla merkittävimmistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristöpoliittisista kysymyksistä. Tiedot perustuvat muun muassa ympäristöhallinnon sekä keskeisten ympäristöjärjestöjen antamiin tiedotteisiin. Näitä tietoja saa ja on suotavaa välittää eteenpäin kaikille asioista mahdollisesti kiinnostuneille. Lisätietoja tiedotteista antaa Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling (juha.beurling@gmail.com / 040 534 59 45), mikäli tiedotteessa ei toisin mainita. Jos haluat poistua tiedotelistalta, ilmoitathan siitä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tiedotteet löytyvät myös pienellä viiveellä Villiruusun nettisivuilta osoitteesta https://villiruusu.wordpress.com

Tiedote: Hiilidioksidipäästöt saatava lähelle nollaa vuoteen 2100 mennessä

Villiruusu tiedottaa
15.12.2009

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT SAATAVA LÄHELLE NOLLAA VUOTEEN 2100 MENNESSÄ

ENSEMBLES-hanke on yksi kaikkien aikojen laajimmista eurooppalaisista ilmastohankkeista. ENSEMBLES oli viisivuotinen tutkimusohjelma, johon otti osaa 66 tutkimuslaitosta 20 maasta eri puolilta Eurooppaa. Hanketta johti brittiläinen Met Office Hadley Centre, ja sitä rahoitti Euroopan komissio. Suomesta mukana on ollut Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen tutkijoita.
Hankkeen juuri valmistuneiden tulosten mukaan hiilidioksidipäästöt pitäisi saada globaalisti vähennettyä lähelle nollaa vuoteen 2100 mennessä. Päästöjen tulisi kuitenkin alkaa pienentyä jo muutaman vuoden sisällä. Näin maapallon lämpötilannousu pystyttäisiin rajoittamaan kahteen asteeseen. Tosin vaikka keskimäärin maapallon lämpötilannousu rajoittuisi kahteen asteeseen, Suomessa lämpötila kohoaisi joka tapauksessa tutkimuksen mukaan 3–4 astetta.

Tutkimustulos osoittaa, kuinka tiukan paikan edessä olemme. Suomen eduskunnan onkin säädettävä vuosittaisiin, ilmastotieteeseen perustuviin päästövähennyksiin velvoittava ilmastolaki. Kansallisella ilmastolailla taataan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ennakoitava ja tuloksellinen ilmastopolitiikka ja toisaalta joustavuus ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, Villiruusun hallituksen jäsen Viljami Kammonen pohtii.

Lisätiedot:
Viljami Kammonen
040 546 1335

Tämä tiedote on osa Villiruusu – Sosialidemokraattinen Ympäristöliitto ry:n tietokampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on pitää tiedotuslistan jäsenet ajan tasalla merkittävimmistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristöpoliittisista kysymyksistä. Tiedot perustuvat muun muassa ympäristöhallinnon sekä keskeisten ympäristöjärjestöjen antamiin tiedotteisiin. Näitä tietoja saa ja on suotavaa välittää eteenpäin kaikille asioista mahdollisesti kiinnostuneille. Lisätietoja tiedotteista antaa Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling (juha.beurling@gmail.com / 040 534 59 45), mikäli tiedotteessa ei toisin mainita. Jos haluat poistua tiedotelistalta, ilmoitathan siitä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tiedotteet löytyvät myös pienellä viiveellä Villiruusun nettisivuilta osoitteesta https://villiruusu.wordpress.com

Tiedote: Suomelle kyseenalaista mainetta Kööpenhaminan kokouksen alkumetreillä

Villiruusu tiedottaa
8.12.2009

SUOMELLE KYSEENALAISTA MAINETTA KÖÖPENHAMINAN KOKOUKSEN ALKUMETREILLÄ

Suomi on saanut Itävallan ja Ruotsin kanssa Climate Action Networkin (CAN) Päivän fossiili -palkinnon Kööpenhaminan kokouksen ensimmäisenä päivänä. Fossiilipalkinnot myönnetään vastuuttomimpia ilmastonäkemyksiä esittäneille maille.
Suomelle, Ruotsille ja Itävallalle palkinto myönnettiin maiden metsäsektorin päästölaskentaan ajamien kantojen perusteella. Maat ovat vastustaneet sellaisia metsäsektorin päästöjen laskentasääntöjä, joissa metsien hakkuut tulisivat näkyviin. Maiden esittämät säännöt alentaisivat teollisuusmaiden päästövähennystavoitteita vuodelle 2020 jopa viidellä prosenttiyksiköllä.
Laskentamallien on perustuttava todellisiin ympäristövaikutuksiin, Villiruusun hallituksen jäsen Väinö Pokki vaatii.

Lisätiedot:
Väinö Pokki
044 571 22 69

Tämä tiedote on osa Villiruusu – Sosialidemokraattinen Ympäristöliitto ry:n tietokampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on pitää tiedotuslistan jäsenet ajan tasalla merkittävimmistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristöpoliittisista kysymyksistä. Tiedot perustuvat muun muassa ympäristöhallinnon sekä keskeisten ympäristöjärjestöjen antamiin tiedotteisiin. Näitä tietoja saa ja on suotavaa välittää eteenpäin kaikille asioista mahdollisesti kiinnostuneille. Lisätietoja tiedotteista antaa Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling (juha.beurling@gmail.com / 040 534 59 45), mikäli tiedotteessa ei toisin mainita. Jos haluat poistua tiedotelistalta, ilmoitathan siitä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tiedotteet löytyvät myös pienellä viiveellä Villiruusun nettisivuilta osoitteesta https://villiruusu.wordpress.com

Tiedote: Ympäristöministeriö haluaa muuttaa lakia tuulivoimakaavoituksen edistämiseksi

Villiruusu tiedottaa
25.11.2009

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ HALUAA MUUTTAA LAKIA TUULIVOIMAKAAVOITUKSEN EDISTÄMISEKSI

Ympäristöministeriössä on syksyn aikana selvitetty tuulivoimarakentamista ohjaavan lainsäädännön muutostarpeet. Tarkoituksena on edistää tuulivoimarakentamista laajentamalla yleiskaavan käyttömahdollisuutta siten, että sen perusteella voidaan tietyin edellytyksin suoraan myöntää rakennuslupa tuulivoimalalle. Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi on tarkoitus antaa ensi keväänä. Vuonna 2010 tullaan päivittämään myös tuulivoimarakentamista koskeva ohjeistus.

Tuulivoimarakentamista koskevassa kaavoituksessa eri kaavatasoilla on selkeä työnjako. Maakuntakaavoissa osoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet. Tuulivoimalahankkeiden toteuttaminen tapahtuu puolestaan yksityiskohtaisen kaavan tai suoraan luparatkaisujen kautta.

Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa tuulivoimalle on asetettu kunnianhimoinen 2000 megawatin tavoite vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoimatuotannon lisääminen nykyisestä noin 140 megawatista 2000 megawattiin kymmenessä vuodessa asettaa kovan haasteen myös kaavoitukselle. Maakuntakaavoituksella on tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa keskeinen merkitys. Jo tällä hetkellä maakuntakaavoissa on rannikko- ja merialueilla osoitettu useita tuhansia megawatteja tuulivoimakapasiteettia. Näillä alueilla on myös useita tuulivoimahankkeita käynnissä.

Suomen Tuuliatlas, tuulikartasto, avataan käyttöön tänään 25. marraskuuta klo 17. Tuuliatlas on www-pohjainen karttaliittymä osoitteessa http://www.tuuliatlas.fi, johon on tuotettu tietoa Suomen tuuliolosuhteista. Karttaliittymän avulla voidaan selvittää paikkakohtaiset tuuliolosuhteet koko Suomen alueelta.
Tuuliatlastyössä on kartoitettu säämalleihin perustuen Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä. Parhaat tuuliolosuhteet löytyvät mallinnusten mukaan Ahvenanmereltä ja Suomenlahdelta sekä Lapin tuntureilta. Myös sisämaassa, etenkin suurien järvien läheisyydessä, on tuulisia alueita, kunhan mennään yli 100 metrin korkeudelle.

Samaan aikaan, kun keskustelu uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta käy kuumana, emme saa unohtaa aidosti uusiutuvia ja ympäristöystävällisiä energialähteitä kuten tuulivoimaa. Ilman mahdollisimman runsasta tuulivoimatuotantoa ei tulevaisuuden monipuolista ja ekologiselta jalanjäljeltään mahdollisimman pientä energiantuotanto voida rakentaa, Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling muistuttaa.

Tämä tiedote on osa Villiruusu – Sosialidemokraattinen Ympäristöliitto ry:n tietokampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on pitää tiedotuslistan jäsenet ajan tasalla merkittävimmistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristöpoliittisista kysymyksistä sekä informoida Villiruusun näkemyksistä kyseisiin asioihin. Tiedot perustuvat muun muassa ympäristöhallinnon sekä keskeisten ympäristöjärjestöjen antamiin tiedotteisiin. Näitä tietoja saa ja on suotavaa välittää eteenpäin kaikille asioista mahdollisesti kiinnostuneille. Lisätietoja tiedotteista antaa Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling (juha.beurling(at)gmail.com / 040 534 59 45), mikäli tiedotteessa ei toisin mainita. Jos haluat poistua tiedotelistalta, ilmoitathan siitä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Ympäristöpoliittiset haasteet kunnallisessa päätöksenteossa

Vuoden 2008 kuntavaalit olivat todelliset ilmasto- ja ympäristövaalit. Kunnissa tehdään useita keskeisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat muun muassa ilmaston lämpenemiseen, vesistöjen hyvinvointiin, ilman puhtauteen, melun torjuntaan ja moneen muuhun ongelmakohtaan.

Villiruusu on laatinut kymmenen kohdan tavoiteohjelman – Kuntakympin. Tarkoituksena on tarjota lyhyt katsaus keskeisistä ympäristöpoliittisista haasteista kunnallisessa päätöksenteossa.

1) Kaavoituksella kohti kestävää yhdyskuntarakennetta

· Uudet asuinalueet on aina kaavoitettava siten, että ne tarjoavat jo valmistuessaan keskeisiä lähipalveluita niiden asukkaille.
· tontin luovutusehtoihin on liitettävä mm. energiatehokkuusvaatimuksia. Nykytekniikalla voimme vähentää esim. lämmitysenergian tarvetta jopa yli 80 prosenttia lisäämättä juurikaan rakennuskustannuksia.
· Eheä yhdysrakenne, joka suosii jalankulkua ja pyörällä liikkumista sekä joukkoliikenteen käyttöä.

2) Joukkoliikenne kuntoon

· Jatkuvat korotuksen lippujen hintoihin ei voi jatkua vaan lippujen hintojen kehityksen suunta pitää saada kääntymään alaspäin.
· Joukkoliikenteen on tultava suositummaksi ja varteen otettavaksi vaihtoehdoksi myös pienemmillä paikkakunnilla. Esim. Maarianhaminassa on maksuton joukkoliikenne niillä parilla bussilinjalla, jotka kaupungista löytyy.
· Myös joukkoliikenteen käytön turvallisuus ja viihtyisyys sekä joukkoliikenneverkon sekä vuorovälien tiheys ovat keskeisiä kysymyksiä.
· Ekologisuus on huomioitava myös bussien hankinnassa ja suosittava mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi sähköbusseja.
· Kaikissa kunnissa on otettava käyttöön työsuhdematkalippu

3) Kuntien hankintoihin eettiset periaatteet

· Kuntien on kuljettava hankintojen eettisten kriteerien noudattamisen kärjessä. Ympäristöystävällisyys ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen huomioitava hankinnoissa.
· Yksinomaan taloudellinen peruste hankinnoille ei ole enää riittävä. Pidemmällä aikavälillä vain taloudellisten kriteerien mukaan tehdyt hankinnat tulevat myös helposti kalliimmiksi.
· Kasvisruokapäivä kouluihin.

4) Kuntien päätösten ympäristöarviointi

· Melkein jokaisella kunnassa tehtävällä päätöksellä on ainakin jonkin asteinen vaikutus ympäristön tilaan. Siksi ympäristövaikutusten arviointi on liitettävä lähes jokaiseen kuntatason päätökseen, jotta kuntien päättäjillä on aina tiedossa päätöstensä seuraamukset jo ennen niiden tekemistä.

5) Kuntien ekologinen jalanjälki

· Jokainen kunta tuottaa tietyn suuruisen ekologisen jalanjäljen. Kuntien ekologinen jalanjälki on laskettava ja tavoitteeksi on asetettava sen pieneneminen kunnan väkimäärään suhteutettuna. Näin myös valtio voisi saada selkeän perusteen palkita eri kuntia tuntuvillakin rahasummilla niiden uurastaessa ympäristön hyvinvoinnin eteen. Ekologinen jalanjälki antaa kuntalaisille mahdollisuuden arvioida kunnan harjoittamaa ympäristöpolitiikkaa. Kunnan ekologiseen jalanjälkeen tulee vaikuttaa myös kuntalaisten ympäristötietoisuutta lisäämällä.

6) Ilmansuojelu edellyttää kävelykeskustoja ja ympäristöystävällisempien autojen suosimista

· Kevyenliikenteen väylien riittävyys ja kunto turvattava.
· Kävelykeskustoja tulee lisätä.
· Kuntien tulee suosia niin sanottuja ympäristöautoja muiden autojen kustannuksella mm. tarjoamalla vain ympäristöautoille varattuja ilmaisia parkkipaikkoja keskeisiltä paikoilta.
· Tietyt alueet voidaan sulkea kokonaan raskaimmin saastuttavilta ajoneuvoilta.

7) Kierrättämisen on oltava mahdollista jokaiselle

· Kierrättämiseen on kannustettava tarjoamalla kaikissa Suomen kunnissa useita ja hyvin hoidettuja kierrätyspisteitä.
· Sekajätteestä on tehtävä entistä kalliimpaa niiden tuottajille.

8 ) Melualtistus kuriin

· Liian moni suomalainen asuu alueella, jossa melutaso ylittää ainakin ajoittain terveyden vaarantavan melun tason. Kuntien on tartuttava tiukalla otteella asiaan mm. yhdessä Tiehallinnon kanssa ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin ja neuvoteltava valtion kanssa tarvittavasta lisärahoituksesta.

9) Suojelualueiden, lähiluontokohteiden ja virkistysalueiden riittävyydestä huolehdittava

· Jokaisella tulee olla oikeus nauttia luonnosta ja virkistyä luonnonympäristössä, mikä edellyttää riittäviä lähiluontokohteiden määrää. Vehreydellä on myös ilmansuojelun kannalta keskeinen merkitys samoin kuin ihmisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta.
· Luonnon monimuotoisuutta on edistettävä ja suojeltava keskeisiä luontokohteita. Vesiensuojeluun erityishuomio.

10) Energiaratkaisut ekologisemmiksi

· Jokaiseen kuntaan ilmasto- ja energiastrategia, jonka on perustuttava energiansäästöön ja energiatehokkuuden lisäämiseen, esimerkiksi asuntojen ja muiden rakennusten energiatehokkuuteen erityinen huomio. Perusparannuksien yhteydessä korostettava energiatehokkuutta.
· Kunnan energiaratkaisuja on viherrytettävä.

Lisätietoja:

Villiruusu- Sosialidemokraattinen ympäristöliitto ry

Juha Beurling   Satu Taiveaho
Puheenjohtaja  varapuheenjohtaja
040 534 59 45 050 511 30 84