Tiedote: Ympäristöministeriö haluaa muuttaa lakia tuulivoimakaavoituksen edistämiseksi

Villiruusu tiedottaa
25.11.2009

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ HALUAA MUUTTAA LAKIA TUULIVOIMAKAAVOITUKSEN EDISTÄMISEKSI

Ympäristöministeriössä on syksyn aikana selvitetty tuulivoimarakentamista ohjaavan lainsäädännön muutostarpeet. Tarkoituksena on edistää tuulivoimarakentamista laajentamalla yleiskaavan käyttömahdollisuutta siten, että sen perusteella voidaan tietyin edellytyksin suoraan myöntää rakennuslupa tuulivoimalalle. Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi on tarkoitus antaa ensi keväänä. Vuonna 2010 tullaan päivittämään myös tuulivoimarakentamista koskeva ohjeistus.

Tuulivoimarakentamista koskevassa kaavoituksessa eri kaavatasoilla on selkeä työnjako. Maakuntakaavoissa osoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet. Tuulivoimalahankkeiden toteuttaminen tapahtuu puolestaan yksityiskohtaisen kaavan tai suoraan luparatkaisujen kautta.

Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa tuulivoimalle on asetettu kunnianhimoinen 2000 megawatin tavoite vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoimatuotannon lisääminen nykyisestä noin 140 megawatista 2000 megawattiin kymmenessä vuodessa asettaa kovan haasteen myös kaavoitukselle. Maakuntakaavoituksella on tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa keskeinen merkitys. Jo tällä hetkellä maakuntakaavoissa on rannikko- ja merialueilla osoitettu useita tuhansia megawatteja tuulivoimakapasiteettia. Näillä alueilla on myös useita tuulivoimahankkeita käynnissä.

Suomen Tuuliatlas, tuulikartasto, avataan käyttöön tänään 25. marraskuuta klo 17. Tuuliatlas on www-pohjainen karttaliittymä osoitteessa http://www.tuuliatlas.fi, johon on tuotettu tietoa Suomen tuuliolosuhteista. Karttaliittymän avulla voidaan selvittää paikkakohtaiset tuuliolosuhteet koko Suomen alueelta.
Tuuliatlastyössä on kartoitettu säämalleihin perustuen Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä. Parhaat tuuliolosuhteet löytyvät mallinnusten mukaan Ahvenanmereltä ja Suomenlahdelta sekä Lapin tuntureilta. Myös sisämaassa, etenkin suurien järvien läheisyydessä, on tuulisia alueita, kunhan mennään yli 100 metrin korkeudelle.

Samaan aikaan, kun keskustelu uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta käy kuumana, emme saa unohtaa aidosti uusiutuvia ja ympäristöystävällisiä energialähteitä kuten tuulivoimaa. Ilman mahdollisimman runsasta tuulivoimatuotantoa ei tulevaisuuden monipuolista ja ekologiselta jalanjäljeltään mahdollisimman pientä energiantuotanto voida rakentaa, Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling muistuttaa.

Tämä tiedote on osa Villiruusu – Sosialidemokraattinen Ympäristöliitto ry:n tietokampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on pitää tiedotuslistan jäsenet ajan tasalla merkittävimmistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristöpoliittisista kysymyksistä sekä informoida Villiruusun näkemyksistä kyseisiin asioihin. Tiedot perustuvat muun muassa ympäristöhallinnon sekä keskeisten ympäristöjärjestöjen antamiin tiedotteisiin. Näitä tietoja saa ja on suotavaa välittää eteenpäin kaikille asioista mahdollisesti kiinnostuneille. Lisätietoja tiedotteista antaa Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling (juha.beurling(at)gmail.com / 040 534 59 45), mikäli tiedotteessa ei toisin mainita. Jos haluat poistua tiedotelistalta, ilmoitathan siitä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Kommentointi on suljettu.