Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2009

Tiedote: Hiilidioksidipäästöt saatava lähelle nollaa vuoteen 2100 mennessä

Villiruusu tiedottaa
15.12.2009

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT SAATAVA LÄHELLE NOLLAA VUOTEEN 2100 MENNESSÄ

ENSEMBLES-hanke on yksi kaikkien aikojen laajimmista eurooppalaisista ilmastohankkeista. ENSEMBLES oli viisivuotinen tutkimusohjelma, johon otti osaa 66 tutkimuslaitosta 20 maasta eri puolilta Eurooppaa. Hanketta johti brittiläinen Met Office Hadley Centre, ja sitä rahoitti Euroopan komissio. Suomesta mukana on ollut Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen tutkijoita.
Hankkeen juuri valmistuneiden tulosten mukaan hiilidioksidipäästöt pitäisi saada globaalisti vähennettyä lähelle nollaa vuoteen 2100 mennessä. Päästöjen tulisi kuitenkin alkaa pienentyä jo muutaman vuoden sisällä. Näin maapallon lämpötilannousu pystyttäisiin rajoittamaan kahteen asteeseen. Tosin vaikka keskimäärin maapallon lämpötilannousu rajoittuisi kahteen asteeseen, Suomessa lämpötila kohoaisi joka tapauksessa tutkimuksen mukaan 3–4 astetta.

Tutkimustulos osoittaa, kuinka tiukan paikan edessä olemme. Suomen eduskunnan onkin säädettävä vuosittaisiin, ilmastotieteeseen perustuviin päästövähennyksiin velvoittava ilmastolaki. Kansallisella ilmastolailla taataan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ennakoitava ja tuloksellinen ilmastopolitiikka ja toisaalta joustavuus ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, Villiruusun hallituksen jäsen Viljami Kammonen pohtii.

Lisätiedot:
Viljami Kammonen
040 546 1335

Tämä tiedote on osa Villiruusu – Sosialidemokraattinen Ympäristöliitto ry:n tietokampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on pitää tiedotuslistan jäsenet ajan tasalla merkittävimmistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristöpoliittisista kysymyksistä. Tiedot perustuvat muun muassa ympäristöhallinnon sekä keskeisten ympäristöjärjestöjen antamiin tiedotteisiin. Näitä tietoja saa ja on suotavaa välittää eteenpäin kaikille asioista mahdollisesti kiinnostuneille. Lisätietoja tiedotteista antaa Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling (juha.beurling@gmail.com / 040 534 59 45), mikäli tiedotteessa ei toisin mainita. Jos haluat poistua tiedotelistalta, ilmoitathan siitä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tiedotteet löytyvät myös pienellä viiveellä Villiruusun nettisivuilta osoitteesta https://villiruusu.wordpress.com

Tiedote: Suomelle kyseenalaista mainetta Kööpenhaminan kokouksen alkumetreillä

Villiruusu tiedottaa
8.12.2009

SUOMELLE KYSEENALAISTA MAINETTA KÖÖPENHAMINAN KOKOUKSEN ALKUMETREILLÄ

Suomi on saanut Itävallan ja Ruotsin kanssa Climate Action Networkin (CAN) Päivän fossiili -palkinnon Kööpenhaminan kokouksen ensimmäisenä päivänä. Fossiilipalkinnot myönnetään vastuuttomimpia ilmastonäkemyksiä esittäneille maille.
Suomelle, Ruotsille ja Itävallalle palkinto myönnettiin maiden metsäsektorin päästölaskentaan ajamien kantojen perusteella. Maat ovat vastustaneet sellaisia metsäsektorin päästöjen laskentasääntöjä, joissa metsien hakkuut tulisivat näkyviin. Maiden esittämät säännöt alentaisivat teollisuusmaiden päästövähennystavoitteita vuodelle 2020 jopa viidellä prosenttiyksiköllä.
Laskentamallien on perustuttava todellisiin ympäristövaikutuksiin, Villiruusun hallituksen jäsen Väinö Pokki vaatii.

Lisätiedot:
Väinö Pokki
044 571 22 69

Tämä tiedote on osa Villiruusu – Sosialidemokraattinen Ympäristöliitto ry:n tietokampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on pitää tiedotuslistan jäsenet ajan tasalla merkittävimmistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristöpoliittisista kysymyksistä. Tiedot perustuvat muun muassa ympäristöhallinnon sekä keskeisten ympäristöjärjestöjen antamiin tiedotteisiin. Näitä tietoja saa ja on suotavaa välittää eteenpäin kaikille asioista mahdollisesti kiinnostuneille. Lisätietoja tiedotteista antaa Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling (juha.beurling@gmail.com / 040 534 59 45), mikäli tiedotteessa ei toisin mainita. Jos haluat poistua tiedotelistalta, ilmoitathan siitä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tiedotteet löytyvät myös pienellä viiveellä Villiruusun nettisivuilta osoitteesta https://villiruusu.wordpress.com