Kuukausittainen arkisto:helmikuu 2010

Tiedote: Energiasäästölamput pettäneet kuluttajat

Villiruusu tiedottaa 23.2.2010:

Energiasäästölamput pettäneet kuluttajat

Energiansäästö on meidän suomalaisten ja koko ihmiskunnan keskeinen haaste. Yhtenä konkreettisena tapana toimia tämän haasteen mukaisesti on kuluttajille jo pitkään markkinoitu energiansäästölamppuihin siirtymistä. Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen on kuitenkin tuonut osuvasti esille, että kuluttajia on johdettu osittain harhaan sillä lamput eivät useinkaan kestä luvattua aikaa, syttyvät hitaasti eikä valon määrä vastaa aina odotuksia.

Näiden lisäksi yksi suurimmista ongelmista on se, ettei energiansäästölampuille tarkoitettuja kierrätyspisteitä ole tarpeeksi. Lamppujen sisältämä elohopea joutuukin liian usein tavallisen jätteen mukana kaatopaikalle. Sosialidemokraattinen ympäristöliitto Villiruusu peräänkuuluttaa energiansäästötalkoiden nimissä tuottajien ja maahantuojien vastuuta korjata asia mahdollisimman pian ennen kuin kuluttajien luottamus energiansäästölamppuja kohtaan saa entistä pahemman kolauksen.

Tämä tiedote on osa Villiruusu – Sosialidemokraattinen Ympäristöliitto ry:n tiedotusta. Tiedot perustuvat muun muassa ympäristöhallinnon tai keskeisten ympäristöjärjestöjen antamiin tietoihin. Näitä tietoja saa ja on suotavaa välittää eteenpäin kaikille asioista mahdollisesti kiinnostuneille. Lisätietoja tiedotteista antaa Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling (juha.beurling@gmail.com / 040 534 59 45), mikäli tiedotteessa ei toisin mainita. Jos haluat poistua tiedotelistalta, ilmoitathan siitä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tiedotteet löytyvät myös pienellä viiveellä Villiruusun nettisivuilta osoitteesta https://villiruusu.wordpress.com

Tiedote: Perusteet Sipoonkorven kansallispuistolle vankemmat kuin koskaan

Villiruusu tiedottaa
18.2.2010

VILLIRUUSU: Perusteet Sipoonkorven kansallispuistolle vankemmat kuin koskaan

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyssä ja tänään Ympäristöministeriölle luovutetussa selvityksessä Metsähallitus katsoo, että Sipoonkorven alueesta on tarkoituksenmukaista perustaa kansallispuisto. Mereltä mantereelle ulottuva Sipoonkorpi muodostaisi tärkeän lisän kansallispuistoverkostoon. Kansallispuiston asema tarjoaisi myös hyvät mahdollisuudet kehittää jo nyt suositun alueen retkeilypalveluita.
Selvityksessään Metsähallitus on tarkastellut neljää vaihtoehtoa alueen luontoarvojen suojeluun ja virkistyspalvelujen kehittämiseen. Ykkösvaihtoehtona Metsähallitus esittää kansallispuiston perustamista valtion ja kuntien nykyisistä suojelualueista merelle saakka.
Villiruusun hallituksen puheenjohtaja Juha Beurling kuitenkin toivoo, että kansallispuisto toteutettaisiin nyt esitettyä laajinta vaihtoehtoakin laajempana, jotta luontoarvot voitaisiin alueella turvata myös tulevaisuudessa. Ainakin Hältingträsketin alueella Landbon itäpuolella on poikkeuksellisen merkittävät virkistysarvot. Siellä on muun muassa retkeilijöiden suosima harvinaisen luonnontilainen rakentamaton metsälampi ja jylhiä kallioalueita. Myös muut ympäristöjärjestöt ovat yhtyneet tänään annetussa kannanotossaan tähän näkemykseen, Beurling muistuttaa.
Mikäli kansallispuisto päätettäisiin perustaa, Metsähallitus esittää, että alkuvaiheessa kansallispuisto muodostuisi valtion alueista, joita on noin 1 800 hehtaaria. Tätä seuraisivat neuvottelut Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa keskeisten maakuntakaavassa esitettyjen suojelu-, ulkoilu- ja ympäristö- sekä virkistysalueiden liittämisestä kansallispuistoon niin, että alueet jäisivät kuntien tai yhdistyksen omistukseen. Yksityismaiden mahdollisia tulevia suojelutoimia toteutetaan ainoastaan maanomistajien aloitteesta tai vapaaehtoisuuteen pohjautuvilla menettelyillä.

Metsähallitus tuo esille, että Sipoonkorven luontoarvot ovat monipuoliset ja merkittävät: alueella on matalia merenlahtia, rannikon reheviä lehtoja, kallioluontoa, hoidettuja perinneympäristöjä ja savikkoalueen virtavesiä. Sipoonkorven lajistosta on tavattu noin 150 uhanalaista tai silmällä pidettävää lajiaSuomi on saanut Itävallan ja Ruotsin kanssa Climate Action Networkin (CAN) Päivän fossiili -palkinnon Kööpenhaminan kokouksen ensimmäisenä päivänä. Fossiilipalkinnot myönnetään vastuuttomimpia ilmastonäkemyksiä esittäneille maille.

Lisätiedot:
Juha Beurling
gsm 040 5345 945

Tämä tiedote on osa Villiruusu – Sosialidemokraattinen Ympäristöliitto ry:n tietokampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on pitää tiedotuslistan jäsenet ajan tasalla merkittävimmistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristöpoliittisista kysymyksistä. Tiedot perustuvat muun muassa ympäristöhallinnon sekä keskeisten ympäristöjärjestöjen antamiin tiedotteisiin. Näitä tietoja saa ja on suotavaa välittää eteenpäin kaikille asioista mahdollisesti kiinnostuneille. Lisätietoja tiedotteista antaa Villiruusun puheenjohtaja Juha Beurling (juha.beurling@gmail.com / 040 534 59 45), mikäli tiedotteessa ei toisin mainita. Jos haluat poistua tiedotelistalta, ilmoitathan siitä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tiedotteet löytyvät myös pienellä viiveellä Villiruusun nettisivuilta osoitteesta https://villiruusu.wordpress.com